Ako sa zosilňuje mobilný signál

Zosilňovač mobilného signálu pomocou antény prijíma signál z vonkajšieho okolia. Zachytený signál zosilnie a pomocou druhej antény rozšíri vnútri objektu.

Ktoré súčasti potrebujem?

  • Vonkajšie anténa (umiestnená mimo objekt v mieste, kde je kvalita signálu najvyššia, podobne ako sa umiestňuje anténa pre príjem TV vysielania),
  • Zosilňovač (niekedy nazývaný ako opakovač, slúži na zosilnenie slabého vstupného signálu z vonkajšej antény tak, aby bolo možné pokryť požadované miesta vo vnútri objektu),
  • Vnútorná anténa (pokrýva interiér objektu signálom, podobne ako napr. Anténa na vašom Wi-Fi routera),
  • Káblové prepojky (spájajú vonkajšie anténu, zosilňovač a vnútornú anténu).

Typická situácia: v objekte je zlý alebo žiadny signál, vonku je ale signál lepší (na záhrade, na priľahlom kopci atď.). Tento stav riešime tým, že umiestnime vonkajšiu anténu tak, aby mala dostatočný príjem signálu pre telefonovanie, pripojenie k internetu alebo obom - podľa priania zákazníka. Zachytený signál je ďalej zvedený koaxiálnym káblom do zosilňovača signálu vo vnútri objektu. K zosilňovaču je potom pripojená vnútorná anténa, ktorá signál vysiela vo vnútri objektu. Vnútri objektu tak môžete telefonovať rovnako ako na danom mieste vonku.

Platí jednoduché pravidlo: kvalita signálu vo vnútri objektu závisí od kvality signálu zachytenom vonkajšou anténou. Je preto potrebné starostlivo vybrať miesto, kam vonkajšiu anténu umiestnime:

  • Najprv zistíme, kde je v okolí najbližší vysielač zvoleného mobilného operátora. Na neho vonkajšiu anténu presne natočíme.
  • Vonkajšia anténa sa spravidla umiestňuje na strechu, stožiar, komín atď., U vysokých objektov (mnohapatrové panelové domy) je možné aj zavesenie na balkóne. Vysoko umiestnená anténa má lepší príjem signálu, ktorý nie je rušený prekážkami (strechou, múrmi atď.).

Zosilňovač zajedno zosilňuje všetky dostupné mobilných operátorov, v praxi ale záleží na:

  • dostupnosti (v niektorých lokalitách nie sú dostupní všetci operátori, napr. len O2 a T-Mobile),
  • miesta vysielania (ak majú požadovaní operátori vysielača v opačných smeroch od objektu, je nutné inštalovať anténu pre oba operátora zvlášť),
  • vysielané frekvenciu (napr. ak v danej lokalite vysiela Vodafone v pásme 4G a O2 v pásmach 2G, pre zosilnenie oboch týchto operátorov je nutné zakúpiť dvojpásmový zosilňovač, ktorý podporuje 2G i 4G).

Operátori vysielajú naprieč krajinou v odlišných pásmach (frekvenciách), ktoré sa laicky odlišujú svojím určením: napr. Pásmo 800 MHz je vhodné do otvorenej krajiny, pásmo 2600 MHz nájdeme v mestách či v zastavaných oblastiach. Je teda nutné vybrať zosilňovač tak, aby podporoval pásmo vášho operátora v mieste, kde chcete signál zosilniť.

Typ zosilňovača ďalej volíme podľa vonkajších podmienok, typu a rozlohy objektu (budovy), dĺžke káblového vedenia a predpokladaného počtu užívateľov. Podľa typu zosilňovače a daných podmienok je nutné správne vybrať aj zodpovedajúce vonkajšie a vnútorné antény. S výberom vám radi poradíme.