Odstúpenie od zmluvy v 14denné lehote

Tieto pokyny slúžia len pre zákazníkov, ktorí chcú vrátiť tovar zakúpený v 14denné lehote alebo sa o podmienkach vrátenia informovať. Tieto pravidlá nie sú právnickým dokumentom a majú za úlohu vás oboznámiť so správnym postupom, rovnako ako upozorniť na možné úskalia.

Podľa obchodného zákona sa možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dňoch vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený spotrebiteľom. Spotrebiteľom nie sú právnické osoby s uvedeným IČO a DIČ. Žiadosti o vrátenie tovaru, ktorý bol zakúpený právnickou osobou, budú posudzované individuálne.


Všeobecné pravidlá pre vrátenie tovaru spotrebiteľom

Spotrebiteľ (kupujúci) má pri Nakupujte dištančné formou (cez internet) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote od prevzatia tovaru. Lehota slúži na zoznámenie sa s tovarom. Odstúpenie sa musí uskutočniť písomne, a to jednou z nasledujúcich foriem:

  • e-mailom na adresu uvedenú v sekcii Kontakty,
  • doporučeným listom na našu adresu (CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 8, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČO: 2676579).

E-mail či odporúčané písanie musí obsahovať:

  • identifikátor (číslo objednávky, číslo kúpnej zmluvy atď.),
  • informácie, že odstupujete od kúpnej zmluvy v 14denné lehote,
  • zoznam vráteného tovaru,
  • číslo účtu, na ktorý má byť vrátená kúpna cena,
  • dátum,
  • vlastnoručný podpis.

List musí byť predávajúcemu doručený v uvedenej dvojtýždenná lehote spoločne s tovarom. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania av pôvodnom obale. Náklady na prepravu tovaru späť prodováajícímu nesie kupujúci. Za uvedených podmienok po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť kúpnu cenu prevodným príkazom.

Tovar nesmie byť zaslaný späť predávajúcemu na dobierku!

Zákon nestanovuje kupujúcemu povinnosť vysvetliť, prečo odstupuje od kúpnej zmluvy. Vrátenie tovaru je teda možné bez uvedenia dôvodu. Veľmi ale oceníme, ak nám oznámite, prečo ste sa rozhodli zakúpený tovar vrátiť. Pomôžete nám tým ďalej zdokonaľovať našu ponuku.


V akom stave musí byť obal tovaru?

Musia byť vrátený tovar v originálnom obale? Môže obal javiť známky opotrebenia? Čo keď typ obalu neumožňuje žiadne šetrné vybalení (napr. Drobná elektronika zalisovaná v plastovom obale)?

Mnohé iste prekvapí, že obal nie je potrebný, pretože nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má dodávateľ právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, v prípade, ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust § 53, odseku 8 Občianskeho zákonníka.

Skutočne vynaložené náklady na zabalenie či zalisovanie vráteného tovaru sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovej naúčtované formou ponížených čiastky za vrátenie tovaru.


Môže byť vrátený tovar použitý?

Ak je výrobok zakúpený prostredníctvom internetu, spotrebiteľ nemá možnosť si výrobok vopred prezrieť alebo vyskúšať. Z toho vyplýva, že si objednaný tovar môže rozbaliť aj vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k zjavnému opotrebovaniu. S ohľadom na rôznorodosť tovaru, je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Zákon pre vrátenie tovaru v 14denné lehote však nie je určený na to, aby sa k nakupovanie na internete pristupovalo ako k požičovni výrobkov. Tovar môže byť použité, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať dodávateľ s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré hradí spotrebiteľ.

Ak napríklad tovar obsahuje spotrebný materiál, tak pri načnutí tohto materiálu bude musieť spotrebiteľ spotrebný materiál uhradiť.


Do kedy je možné tovar vrátiť?

Stačí posledný deň lehoty poslať tovar späť poštou? Nestačí. Nie je podstatné, kedy sa tovar vráti späť dodávateľovi, ale kedy mu bude - písomne ​​- doručené odstúpenie od zmluvy.

Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať meno a priezvisko, číslo objednávky, kontakt (telefón, e-mail)

Čo je teda nutné pre správne vrátenia tovaru v 14denné lehote? Poslať písomne, čo najskôr, odstúpenie od zmluvy, ktoré musí byť doručené v 14denné lehote, nestačí samotné zaslanie posledný deň lehoty.

Lehota na vrátenie tovaru trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných. Lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (pr. Prevezme Ak zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane). Ak posledný deň lehoty vychádza na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň.


Tip: Zásielku nám môžete zaslať aj pomocou portálu www.zaslat.sk, ktorý vám pomôže s výberom najvhodnejšej prepravy pre vaše potreby.