Princip zesilovače mobilního signálu

Zosilňovač mobilného signálu prijíma signál z vonkajšieho okolia, zosilní ho a presunie do objektu, kde je pokrytie slabé či žiadne.

Princíp si môžeme názorne vysvetliť napríklad na dome, kde nie je signál (alebo len slabý) a vonku pred domom sa v určitom mieste dovolať ide. Zjednosušené schema riešenie spočíva v umiestnení antény GSM zosilňovača signálu do miest kde sa dovolať možno odkiaľ je GSM signál zvedený špeciálnym koaxiálnym káblom do zosilňovača GSM signálu, ktorý je umiestnený v dome a odtiaľ ich ďalej opäť káble rozvádzaný do jednotlivých antén po dome.

Platí, že aká je kvalita signálu na vstupe, teda vonku pred domom, taká je aj potom kvalita hovoru vo vnútri domu. Preto v praxi neumiestňujeme vonkajšiu anténu kamkoľvek, kde sa dá dovolať (napríklad za okno), ale zistíme kde v okolí je najsilnejší vysielač operátora (BTS) s dostatočnou kapacitou a presne na neho potom nasmerujeme smerovú ziskovú anténu – najlepšie zo strechy. Týmto aj v zle pokrytých miestach získame dostatočne kvalitná EGSM / LTE signál, ktorý možno ďalej rozvádzať po budove.

Zosilňovač mobilného signálu (EGSM, LTE, DCS, 3G) je duplexná, tzn. signál prijíma aj vysiela späť k vysielaču operátora (základni BTS).

Zariadení naraz zosilňuje signál všetkých operátorov, ktorí používajú zosilňované pásmo a ktorých signál zachytí vonkajšia anténa. V prípade, že sa jedná napr. O oplechovanú budovu alebo miesto kde vonku pred budovou je signál všetkých operátorov relatívne dobrý, možno použiť všesmerovou anténu. Týmto je potom vnútri budovy dosiahnuté zlepšenie všetkých operátorov. To isté platí v prípade ak má viac operátorov umiestnené základňovú stanicu v rovnakom mieste.

Pretože jednotliví operátori používajú rôzne frekvencie v rôznych oblastiach je nutné vybrať aj zosilňovač podporujúce správnu frekvenciu či frekvencie. Typ zosilňovača ďalej volíme podľa vonkajších podmienok, typu a rozlohy objektu (budovy), dĺžke káblového vedenia (kvôli útlmu) a predpokladaného zaťaženia počtom užívateľov volajúcich súčasne. Samozrejme podľa typu zosilňovače a daných podmienok je nutné správne vybrať aj zodpovedajúce vonkajšie a vnútorné antény.